Hi there nice to meet you!

Ik ben docent Damara, docent Engels, taaltrainer Business English en Life Coach. Van huis uit ben ik al sinds kind tweetalig waarvan Engels het dichtst bij mijn hart ligt; een wereldtaal waarmee ik denk, verwoord, en coach. Yes, als docent Engels beschouw ik mijn rol als de coach, niet als de ouderwetse onderwijzer die voorleest en beslist hoe alles geleerd moet worden. Ik leer mijn leerlingen om geheel in controle te zijn van hun eigen leerproces die zij zelf niet alleen creëren maar ook zelf de leerkoers bepalen. Mijn rol is om bij te sturen waar het nodig is door vragen te stellen om ieder leerling zijn/ haar denk- en leervermogen te prikkelen ter ontwikkeling. Als het gaat om het leren van een vreemde taal geloof ik in het stimuleren van het taalgebruik door het eigen te maken in het dagelijks leven en alle gebieden van interesse. Tenslotte moet een taal leren leuk blijven en praktisch!