Hi, mijn naam is Lisette Willemse

Ik ben ruim 10 jaar geleden gestart als juf in het speciaal basisonderwijs en heb daarna verschillende dingen binnen het onderwijs gedaan. Ondertussen gaan ook 2 van mijn 3 kinderen naar school en werd de overtuiging dat het anders kan en moet voor onze kinderen steeds sterker. Ik mis de tijd en de ruimte om praktisch en creatief bezig te kunnen zijn met de kinderen. Er wordt maar een klein aantal talenten van de grote berg talenten van de kinderen op dit moment aangesproken. Ik zie de scholen om mij heen wel stapjes maken, maar deze zijn nog klein en gaan langzaam. Van de gesprekken met Iemke en Kim gaat mijn onderwijshart weer sneller kloppen. Ik denk dat het onderwijs anders in te richten is door meer echte tijd voor elkaar te hebben, ruimte voor uiteenlopende talenten en leren op je eigen tempo maar zeker daarbij alle leerlijnen niet uit het oog te verliezen. Ik kijk uit naar meer mooie gesprekken en ideeën en ik kan niet wachten om samen op pad te gaan.