Hi, ik ben Robert Janssen.

Ruim 14 jaar ben ik werkzaam voor een bedrijf dat wereldwijd opereert. In mijn werk houd ik mij veelal bezig met innovatieve oplossingen en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de wereld. Vaardigheden als innovatief, kritisch en creatief denken, leiderschap en lef zijn hierbij cruciaal. Vanuit mijn professionele (maar ook zeker in mijn persoonlijke) rol zie ik de relevantie van het focussen op het ontwikkelen van persoonlijke en sociale vaardigheden van de leerlingen (en tevens ook de docenten, ouders en andere medewerkers) binnen 4 Elementen Onderwijs.

Door de voortgaande beweging op de arbeidsmarkt bestaan veel van de functies die de kinderen van nu later gaan beoefenen nog niet. En daarom is het van wezenlijk belang dat naast de leerdoelen van spelling, taal en rekenen (voor het VO; Nederlands, Wiskunde en Engels) kinderen tijd en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op thema’s als; ondernemerschap, creativiteit, samenwerking, presenteren en projectmatig werken.

Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat kinderen bij 4 Elementen Onderwijs ook geleerd wordt over gezond leven, door gezonde keuzes te maken met betrekking tot je lichaam en geest. Iets wat ik als fanatiek hardloper alleen maar kan toejuichen. Als bestuurslid wil dan ook zeker een coach zijn voor de leerlingen op deze thema’s van persoonlijke ontwikkeling.